Xin giấy phép quảng cáo

Cập nhật lúc: 01-01-1970 14757

 

Để quảng cáo trên truyền hình ngoài việc sản xuất chương trình quảng cáo (TVC, hoặc Tự giới thiệu), khách hàng cần phải thực hiện việc xin giấy phép quảng cáo truyền hình đối với một số lĩnh vực đặc thù.
Đây là giai đoạn sau khi đã sản xuất hoàn thànhchương trình quảng cáo. Hoặc khách hàng có thể xúc tiến sớm hơn khi đã có kịch bản quảng cáo. Đây là giai đoạn cần thiết trước khi đặt lịch quảng cáo (booking) truyền hình.

Thủ tục quảng cáo trên truyền hình bao gồm các loại hình quảng cáo sau: quảng cáo thuốc trên truyền hình, quảng cáo thực phẩm trên truyền hình, quảng cáo mỹ phẩm trên truyền hình, quảng cáo trang thiết bị y tế trên truyền hình, quảng cáo dược phẩm và thực phẩm chức năng trên truyền hình, chương trình khuyến mại.


1. Hồ sơ xin quảng cáo thực phẩm gồm:
– Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (cho các sản phẩm) trước đây
– Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (02 bản sao)
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn TP của nhà máy (02 bản sao)
– Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao)
– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)


2. Hồ sơ xin quảng cáo dược phẩm (thuốc) gồm:
– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;
– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)


3. Hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế:
– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Chứng nhận quản lý ISO nhà máy; hoặc bản công bố Phù hợp tiêu chuẩn EC
– Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sở tại (Certyficate Of Free Sales)
– Catalog sản phẩm (bản gốc và bản sao dịch tiếng Việt đóng dấu công ty)
– Đĩa CD quảng cáo;
– Giấy ủy quyền phân phối hàng hóa hoạc giấy chứng nhận độc quyền;


4. Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm:
– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Giấy chứng nhận đăng ký lưu mỹ phẩm tại Việt Nam;
– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)


5. Hồ sơ chương trình khuyến mại:
– Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu của Bộ Thương mại. Nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;
– Thể lệ chương trình khuyến mại;
– Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
– Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
– Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);
– Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
 

 

 

 


Các tin tức khác

Hotline Quảng cáo

icon hỗ trợ
Hotline/Zalo/Viber
0937231258
icon hỗ trợ
Hotline 2
0931027169