Tag: quảng cáo trên xe Grab taxi, quảng cáo trên xe hơi cá nhân, quảng cáo trên xe ô tô cá nhân, quảng cá

Vì sao không nên bỏ qua quảng cáo trên xe?

Vào năm 2017 khi Grab đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, người đi đường thường nhìn thấy những xe ô tô cá nhân dán decal cho 1 thương hiệu nào đó chạy đầy đường và họ ngỡ xe đó là của chính Brand đó, có biết đâu đó chính là hình thức quảng cáo trên xe...

Xem thêm