Bảng giá quảng cáo Tạp chí Mẹ yêu Bé năm 2014

Bảng giá quảng cáo tạp chí Mẹ Yêu Bé 2014

 

>> Xem bảng giá tại đây

  • Ngày phát hành: Thứ 3 hàng tuần
  • Số lượng phát hành: 20.000 bản
  • Phát hành: Toàn quốc

 

 

Thông tin chi tiết

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com

YM: bookingquangcao2

Tin tức khác