Bảng giá quảng cáo Tạp chí Kiến Trúc 2014

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TẠP CHÍ KIẾN TRÚC

 

  • Ngày phát hành: Thứ 2 -> T7 hàng tuần
  • Số lượng phát hành: 80.000 bản
  • Phát hành: Toàn quốc

 

 

>> Xem bảng giá quảng cáo tại đây

 

Thông tin chi tiết

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com

YM: bookingquangcao2

Tin tức khác