Bảng giá quảng cáo Tạp chí Đẹp 2014

Bảng giá quảng cáo Tạp chí Đẹp 2014

 

>> Xem bảng giá

 

  • Ngày phát hành: Ngày 5 hàng tháng
  • Số lượng phát hành: 49.000
  • Phát hành: Toàn quốc 

 

 

Thông tin chi tiết

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com

YM: bookingquangcao2

Tin tức khác