Bảng giá quảng cáo Báo Hoa Học Trò năm 2014

Bảng giá quảng cáo Báo Hoa Học Trò năm 2014

 

>> Xem bảng giá quảng cáo Tại đây

  • Ngày phát hành: Thứ 2 hàng tuần
  • Số lượng phát hành: 160.000 bản
  • Phát hành: Toàn quốc

 

 

Thông tin chi tiết

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com

YM: bookingquangcao2

Tin tức khác