Bảng báo giá PR trên báo Hà Nội Mới năm 2014

Bảng giá quảng cáo báo Hà Nội mới năm 2014

 

  • Ngày phát hành: Thứ 2 -> CN hàng tuần
  • Số lượng phát hành: 120.000 bản
  • Phát hành: Toàn quốc

 

>> Xem bảng giá Quảng cáoPR

Tin tức khác