Xin Chào Việt Nam

TẠP CHÍ TIẾNG HÀN - XIN CHÀO VIỆT NAM

 

 

    MAGAZINE CIRCULATION

    Magazine name : XIN CHÀO VIỆT NAM ( founded 2003 )

    Issue :
    - For Korean Community living in Vietnam
    - Semi – monthly ( Sunday of second week and Sunday of end of month ) - Circulation     per issue 10,000 copies

    Business:
    - VIP room in Airport: Vietnam Airlines, Korea Airlines, Asiana Airlines.

    - Embassy, Consulate, Kotra, Kocham, Korean Company - Industrial Park

    Education:
    - Korean School, International School, ...

    Entertaiments:
    - Hotel, Restaurant, Golf course, Resort, Casino

    Other:
    - Church, Korea Associations

- Tham khảo về tạp chí: Tại đây

 

>> Xem bảng giá quảng cáo Tạp chí Xin Chào Việt Nam: Tại đây

 

Tel 84 028- 6282 5186   |    Email booking@bookingquangcao.com.vn    |   Hotline 0937 231 258

 

 

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi

Đối tác