Vstyle

Bảng giá quảng cáo tạp chí Vstyle

 

  • Ngày phát hành: Thứ 3 đầu tiên của tháng
  • Số lượng phát hành: 20.000 bản
  • Phát hành: Toàn quốc

 

>> Xem bảng giá quảng cáo Tại đây

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi