VLR.VN

Bảng giá quảng cáo Vietnam Logistics Review (VLR.VN)

 

 

 

Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR) thành lập năm 2007, là tạp chí song ngữ Việt – Anh, có mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ ISSN 2354-0796 được phát hành vào đầu mỗi tháng. VLR là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA); nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các hoạt động chuyên ngành logistics và cơ hội hợp tác đầu tư trong cộng đồng doanh nghiệp của lĩnh vực kinh tế logistics – xuất nhập khẩu.

 

Bảng giá quảng cáo Vlr.vn năm 2020

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Tel: 028 6282 5186   |   Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

 goldviet.booking     |        0937 231 258

 

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi