Vietnamnews

Bảng giá quảng cáo Báo VietnamNews năm 2022

 

 

   

Ngày phát hành: Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần bằng tiếng Anh

Số lượng phát hành: 35.000 bản

Phát hành: Toàn quốc

Báo Vietnamnews xuất bản hàng ngày, đã theo kịp những bước tiến nhanh chóng của đất nước trong công cuộc đổi mới kinh tế và hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Báo Vietnamnews có 28 trang 1 số, cung cấp thông tin toàn diện về những diễn biến mới nhất trong nước và quốc tế trong mọi lĩnh vực bao gồm chính trị, kinh tế, kinh doanh, xã hội và thể thao.

Các trang đặc biệt có bình luận, phân tích và báo cáo về môi trường, khoa học và công nghệ, lối sống và các vấn đề xã hội quan trọng. Chuyên mục Nói chuyện quanh phố của chúng tôi trình bày những suy nghĩ và quan điểm của nhiều bộ phận người Việt Nam về xã hội của họ. Business Beat đưa ra những bình luận sắc bén về các vấn đề thương mại.

Với các tính năng đặc biệt bao gồm cập nhật về tất cả các luật mới nhất, các cuộc phỏng vấn với những người dẫn đầu và những người gây chấn động địa phương và một đường dây nóng nơi chúng tôi trả lời những câu hỏi khó nhất của bạn. VietnamNews giới thiệu đến độc giả nhiều khía cạnh hấp dẫn của văn hóa và xã hội Việt Nam, đồng thời giới thiệu nhiều địa điểm du lịch tuyệt đẹp.

Báo Vietnamnews với một đội ngũ những người làm việc có kiến ​​thức, tận tâm đã đưa tờ báo cung cấp cho độc giả một cái nhìn bao quát nhưng tập trung vào quá trình chuyển đổi và hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới cùng với các bài báo và phân tích toàn diện về các vấn đề liên quan thông qua ngôn ngữ báo chí tiếng Anh tốt nhất.

Outlook, ấn phẩm mới gồm 46 trang màu, khổ A4 trên giấy bóng chất lượng cao của chúng tôi đã được bán vào đầu tháng 1 năm 2004. Hỗ trợ và đề xuất của độc giả luôn rất quan trọng đối với sự phát triển của chúng tôi và chúng tôi tìm kiếm sự hỗ trợ tương tự từ độc giả Internet để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình. Chúng tôi chào mừng bạn đến với Việt Nam, vùng đất mà truyền thống, văn hóa và nghệ thuật phát triển mạnh mẽ khi đất nước trưởng thành và phát triển.

Xem bảng giá quảng cáo báo Vietnamnews năm 2022: Tại đây

Liên hệ để book trước lịch đăng quảng cáo, thời hạn nhận bài, giao file và biên dịch.

 

----------

Advertising price list VietnamNews Newspaper in 2022

Release date: Every Monday to Saturday in English
Release quantity: 35,000 copy
Release: Nationwide

 

Vietnamnews, published daily, has kept up with the country's rapid progress in economic renovation and integration with the regional and world economy. Vietnamnews newspaper has 28 pages 1 issue, providing comprehensive information on the latest domestic and international developments in all fields including politics, economy, business, society and sports.

Special pages feature commentary, analysis and reports on the environment, science and technology, lifestyle and important social issues. Our Talk Around the Street section presents the thoughts and views of various sections of Vietnamese about their society. Business Beat offers sharp commentary on commercial matters.

With special features including updates on all the latest legislation, interviews with local leaders and shakers, and a hotline where we answer the hardest questions your. VietnamNews introduces readers to many fascinating aspects of Vietnamese culture and society, and introduces many beautiful tourist attractions.

Vietnamnews with a team of knowledgeable, dedicated people has put the newspaper to provide readers with an overarching but focused view of Vietnam's transition and integration into the economy. world with articles and comprehensive analysis of related issues through the best English journalism.

Outlook, our new 46-page color, A4-size, high-quality glossy paper went on sale in early January 2004. Readers' support and suggestions have always been crucial to our development. We and I seek similar support from our Internet readers to help us improve our services. We welcome you to Vietnam, a land where tradition, culture and art flourish as the country matures and develops.

Advertising price list for Vietnamnews in 2022: Here

Contact us to book in advance the schedule of advertising, the deadline for receiving articles, file delivery and translation.

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258   |   028.6282.5186

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking.  | Whatsapp: 0937 231 258

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi