Tuổi Trẻ

Bảng giá quảng cáo BÁO TUỔI TRẺ năm 2018

 

 

 

BÁO TUỔI TRẺ

- Ngày phát hành: Thứ 2-> CN

- Số lượng phát hành: 400.000 bản

- Phát hành: Toàn quốc

 

 >> Xem bảng giá quảng cáo báo Tuổi trẻ Tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Tel: 028 6282 5186   |   Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi

Đối tác