Tiếp Thị Gia Đình

Bảng giá quảng cáo Tạp chí Tiếp thị Gia đình

 

 

 

   TẠP CHÍ TIẾP THỊ GIA ĐÌNH

  •    Ngày phát hành: Ngày 15 hàng tháng
  •    Số lượng phát hành: 120.000 bản
  •    Phát hành: Toàn quốc (HCM 72%)

 

   >> Xem bảng giá quảng cáo Tạp chí Tiếp Thị Gia Đình: Tại đây

 

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi