Tiếp Thị Gia Đình

Bảng giá quảng cáo Tạp chí Tiếp thị Gia đình

 

 

 

TẠP CHÍ TIẾP THỊ GIA ĐÌNH

  •  Ngày phát hành: Thứ 2 của tuần 1 và tuần 3 hàng tháng
  •  Số lượng phát hành: 120.000 bản
  •  Phát hành: Toàn quốc (HCM 72%)

 

  >> Xem bảng giá quảng cáo Tại đây

 

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi

Đối tác