Tạp chí Tài Chính

Bảng giá quảng cáo Tạp Chí Tài Chính năm 2021

 

 

 

       BIỂU GIÁ QUẢNG CÁO THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRÊN TẠP CHÍ TÀI CHÍNH NĂM 2019

     1. Tạp chí Tài chính - Cơ quan thông tin của Bộ Tài chính, phát hành hàng tháng, rộng rãi trên phạm vi cả nước, gồm các ấn phẩm Tạp chí Tài chính Kỳ I và Tạp chí Tài chính Kỳ II.

    2. Tòa soạn nhận đăng quảng cáo, giới thiệu thông tin cho các đơn vị trên các số tạp chí xuất bản trong năm theo biểu giá sau (chưa bao gồm thuế GTGT):

   

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí Diện tích Giá

Bìa II 21 cm x 29 cm 40.000.000 VND

(Bốn mươi triệu đồng)

Bìa III 21 cm x 29 cm 30.000.000 VND

(Ba mươi triệu đồng)

Bìa IV 21 cm x 29 cm 45.000.000 VND

(Bốn mươi lăm triệu đồng)

Trang ruột 21 cm x 29 cm 23.000.000 VND

(Hai mươi ba triệu đồng)

 

3. Báo giá trên áp dụng cho 1 kỳ đăng.

4. Tạp chí in xuất bản 2 kỳ/tháng vào các ngày 20 và 28 hàng tháng. Lịch chốt marquette

vào các ngày 12 và 22 hàng tháng.

 

>> Xem bảng giá quảng cáo Thời báo Tài chính: Tại đây

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi