Bảng báo giá quảng cáo Báo Saigon times Weekly

Cập nhật: 13-03-2022

Bảng giá quảng cáo báo Saigontimes Weekly

 

 

   Ngày phát hành: Thứ 7 hàng tuần

   Số lượng phát hành: 30.000 bản

   Phát hành: Toàn quốc

   Xem bảng giá quảng cáo báo Saigontimes Weekly năm 2022: Tại đây

 

 

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Tel: 028 6282 5186   |   Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

 goldviet.booking     |        0937 231 258Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi