Sài Gòn Tiếp Thị

Bảng báo giá tạp chí Sài gòn tiếp thị 

 

 

 

  • Ngày phát hành: Thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần
  • Số lượng độc giả: 467.500
  • Đối tượng độc giả: Người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu ở các đô thị, doanh nghiệp, người tiêu dùng nông thôn, sinh viên và các đối tượng khác... 
  • Xem bảng giá quảng cáo báo Sài Gòn Tiếp Thị: Tại đây

 

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi