Sài Gòn Giải Phóng

Bảng giá quảng cáo Báo Sài Gòn Giải Phóng

 

 

  • Ngày phát hành: T2-T6 hàng tuần
  • Số lượng phát hành: 130.000 bản
  • Phát hành: Toàn quốc

 

Bảng giá quảng cáo báo Sài Gòn Giải Phóng 2021

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Tel: 028 6282 5186   |    Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi