Quảng cáo trong Sân Bay

QUẢNG CÁO ĐÈN LED TRONG SÂN BAY

 

 

 

Vị trí lắp đặt bảng Led trong Sân bay

TÂN SƠN NHẤT Sảnh công cộng và khu vực kiểm tra an ninh Vietjet
Sảnh công cộng và khu vực check-in hạng thương gia VietNamAirlines
NỘI BÀI Khu vực kiểm soát an ninh sảnh A, Nhà ga T1
Khu vực kiểm soát an ninh sảnh B, Nhà ga T1
Khu vực trung tâm sảnh check in ga đi, Nhà ga quốc tế T2
CÁT BI Khu vực check in ga đi tầng 2

 

 

 

 

 

 

 

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi