Lao Động

Bảng giá quảng cáo Báo Lao Động năm 2022

 

 

.   

   Báo Lao Động là Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tiếng nói     của công nhân, viên chức và người Lao Động Việt Nam.

     Ngày phát hành báo Lao Động: Hàng ngày

     Số lượng phát hành: 230.000 bản

     Phát hành: Toàn quốc 

     >> Xem bảng giá quảng cáo báo Lao động năm 2022: Tại đây

   

 

 

Hiện nay, Báo có 2 hình thức xuất bản là ấn phẩm giấy và bản điện tử. Về nội dung, Báo luôn giữ vững quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cung cấp thông tin ở tất cả các lĩnh vực của đời sống: chính trịkinh tếthể thaopháp luật... Đối tượng báo hướng đến những độc giả nằm trong độ tuổi lao động từ 18 đến 60 tuổi.

Về phát hành, đây là tờ báo duy nhất trong cả nước có trang địa phương miễn phí tặng độc giả. Với năng suất phát hành 6 kỳ/tuần, với số lượng 230.000 bản/kỳ, Báo Lao động là một trong những báo lớn nhất ở Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 028 6282 5186  |   0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi