Kiến Trúc Đời Sống

Bảng giá quảng cáo

Tạp chí Kiến Trúc Đời Sống

 

 

  • Ngày phát hành: Ngày 5 hàng tháng
  • Số lượng phát hành: 50.000 bản
  • Phát hành: Toàn quốc

 

>> Xem bảng giá quảng cáo Tạp chí Kiến trúc đời sống năm 2021: Tại đây

 

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi