Good Morning Vietnam

Tạp chí Good Morning Vietnam năm 2018

 

 

 


  Tên tạp chí                                  : GOOD MORNING VIETNAM

  Thời gian xuất bản                      : Xuất bản vào thứ 7 tuần đầu tháng và thứ bảy tuần thứ 3 của tháng.

  Nội dung tạp chí                         : Những tin tức về Xã hội, Kinh tế, Giáo dục, Văn hóa, Giải trí, Du lịch...

  Phát hành                                    : Một tháng xuất bản 2 kỳ

  Số lượng                                     15.000 cuốn/1 kỳtất cả phát miễn phí.                     

  Phân bổ:

         - Hà Nội: 35% và vùng lân cận.

         - Miền trung: 10%

         - Hàn Quốc:  0.5%

         - TP.Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An: 50%

         - Đối tượng: 80% là doanh nhân và 20 % các thành phần khác.

 
  

  >> Xem bảng giá quảng cáo tạp chí tiếng Hàn Tại đây

 

 
 
LỊCH PHÁT HÀNH TẠP CHÍ GOOD MORNING VIETNAM NĂM 2018
 
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Kỳ đầu 2 6 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
Kỳ thứ hai 16 20 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17
cleardot.gif

 

 

 

 

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi

Đối tác