Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Bảng giá quảng cáo báo Diễn đàn Doanh Nghiệp

 

 

 

Báo Diễn đàn Doanh Nghiệp Là cơ quan ngôn luận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. 25 năm qua, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã trở thành người bạn “tri âm”, uy tín và tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.

  • Ngày phát hành: Thứ 4, thứ 6 hàng tuần
  • Số lượng phát hành: 30.000 bản
  • Phát hành: Toàn quốc 
  • Bảng giá quảng cáo báo Diễn đàn doanh nghiệp: Tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

 

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi