Công An Đà Nẵng

Bảng giá quảng cáo Báo Công An Đà Nẵng năm 2018

 

 

Báo Công An Đà Nẵng phát hành vào thứ 2,3,4,5,6,7 hàng tuần.

Bảng giá đăng quảng cáo trên báo Công An Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi

Đối tác