Công An Đà Nẵng

Bảng giá quảng cáo Báo Công An Đà Nẵng

 

 

Báo Công An Đà Nẵng phát hành vào thứ 2,3,4,5,6,7 hàng tuần.

Bảng giá đăng quảng cáo trên báo Công An Đà Nẵng

 

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Tel: 028 6282 5186   |   Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

 goldviet.booking     |        0937 231 258

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi