CityPass Guide

 

Bảng giá quảng cáo Tạp chí Du lịch CityPass Guide

 

 

   Thông tin Guide book

   - Khổ: A6

   - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

   - Phát hành: 2 kỳ 1 năm vào tháng 3 và tháng 9

   - Số lượng phát hành 1 năm: 60,000 bản

   - Độc giả: 200,000 người

   - Khu vực phát hành: 

  •    Hotels, resorts, restaurants, bars and cafes, travel agents,
  • serviced apartment buildings, shops, spas...
  • (300+ premium distributors in Vietnam)

   Xem bảng giá quảng cáo: Tại đây

 

 

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Tel: 028 6282 5186   |   Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

 goldviet.booking     |        0937 231 258

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi