Bazaar

Bảng giá quảng cáo Tạp chí Bazaar năm 2021

 

 

 

  • Ngày phát hành: Thứ 2 cuối cùng của tháng
  • Số lượng phát hành: 20.000 bản
  • Phát hành: Toàn quốc (HCM 78%)

 

 

Xem bảng giá quảng cáo tạp chí Bazaar năm 2021: Tại đây

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi