Baomoi.com

Bảng giá quảng cáo baomoi.com

 

 

 

 

 

 

 

1.  Demo vị trí bài đăng được dẫn nguồn link từ 1 báo khác trên báo mới hiển thị mãi mãi - Dạng nội dung

 

2. Demo vị trí hiển thị loại dẫn link từ báo khác - Tin tài trợ (Native Ads)

Xem demo các vị trí hiển thị dạng tin tài trợ: Demo PC, Demo Wap

Xem bảng giá quảng cáo Tin tài trợ: Tại đây

 

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Tel: 028 6282 5186   |   Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

 goldviet.booking     |        0937 231 258

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi

Đối tác