Bác Sỹ Gia Đình

Bảng giá quảng cáo Tạp chí Bác sỹ gia đình

 

  • Ngày phát hành: Ngày 5 hàng tháng
  • Số lượng phát hành: 52.000 cuốn/ 1 kỳ
  • Phát hành: Toàn quốc 

 

Xem bảng giá quảng cáo Tại đây

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking

Quảng cáo

Đội ngũ hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi

Đối tác