Bảng giá quảng cáo Hình gạt trên VTV

 

 

>> Xem bảng giá quảng cáo hình gạt Tại đây

 

- Hình hiệu quảng cáo:

 

- Hình gạt xuất hiện ngay sau hình hiệu quảng cáo:

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking