Bảng giá quảng cáo Poup HTV

 

1.  Xem bảng giá quảng cáo Tại đây

 

2. Mô tả hình thức popup chân màn hình trong các phim trên HTV:

 

Tổng thời lượng xuất hiện là 12 giây:

 

- 4 giây đầu tiên xuất hiên góc trái chân màn hình:

- 8 giây tiếp theo xuất hiện full chân màn hình:

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking