Bảng giá quảng cáo Báo

Đời sống và pháp luật 2016

 

 

  • Ngày phát hành: Thứ hai, thứ tư, thứ sáu
  • Số lượng phát hành: 350.000 – 400.000 bản/kì 
  • Khổ báo: 26x38cm

 


>> Xem bảng giá quảng cáo: QC Màu, QC Đen trắng

 

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking