Bảng giá quảng cáo báo Công An Đà Nẵng

 

 

  • Ngày phát hành: Hàng ngày
  • Số lượng phát hành: 120.000 bản
  • Phát hành: Tỉnh Đà Nẵng

 

>> Xem bảng  giá quảng cáo Tại đây

 

Liên hệ booking quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

Skype: goldviet.booking